You are here

Sakai

Máy cào bóc mặt đường nhựa / Asphalt Milling machine
Máy tái chế / Soil stabilizer machine
Cao su rung
Cabin xe lu rung HAMM
Máy lu 2 bánh thép Hamm HD75VO, SX: 2007
Máy lu bánh lốp GRW18, SX 2007
Răng cào W6/22 / Road milling asphalt bit W6/22
Cuộn điện / Coil 12-24V DC
Cáp kết nối / Connect cable of Vogele / Demag
Răng cào bóc, Răng tái chế hiệu KENNAMETAL - USA
Cánh xoắn (Ruột xoắn) / Auger Blade
Guốc xích máy trải nhựa / Rubber track pads