You are here

Phụ tùng máy Cào bóc

*  Cung cấp phụ tùng máy cào bóc, máy tái sinh mặt đường, ...

*  Các phụ tùng gầm xích, răng cào, lợi cào, Cu roa trống cào, Guốc xích máy cào, Băng tải liệu, ...  Hiệu WIRTGEN, KOMATSU, BOMAG, CAT,...

Băng tải liệu
Răng cào W6/22X hiệu WIRTGEN
Lợi máy cào bóc KOMATSU / Toolholder
Cu roa trống cào bóc, tái chế / BELT
Răng cào bóc, Răng tái chế hiệu WIRTGEN
Răng cào W6/22 / Road milling asphalt bit W6/22
Răng cào bóc, Răng tái chế hiệu KENNAMETAL - USA