You are here

Phụ tùng máy Cào bóc

*  Cung cấp phụ tùng máy cào bóc, máy tái sinh mặt đường, ...

*  Các phụ tùng gầm xích, răng cào, lợi cào, Cu roa trống cào, Guốc xích máy cào, Băng tải liệu, ...  Hiệu WIRTGEN, KOMATSU, BOMAG, CAT,...

Bánh xe cào bóc / Wheel Tyre
Bánh dẫn hướng / idler
Ga lê, Con lăn / Roller track
Guốc xích Polyme / Track Pads
Con lăn băng tải liệu / Guide Roller and Support Roller
Lợi của trống cào bóc, máy tái chế / Toolholder
Lưỡi cạo của trống cào bóc / Scraper Blade
Băng tải liệu / Rubber conveyor Belt
Răng cào W6/22X hiệu WIRTGEN
Lợi máy cào bóc KOMATSU / Toolholder
Cu roa trống cào bóc, tái chế / BELT
Răng cào bóc, Răng tái chế hiệu WIRTGEN
Răng cào W6/22 / Road milling asphalt bit W6/22
Răng cào bóc, Răng tái chế hiệu KENNAMETAL - USA