You are here

Máy cào bóc, tái chế

Tư vấn cung cấp, nhập khẩu, ủy thác nhập khẩu máy cào bóc, máy tái chế mặt đường

các hiệu Wirtgen, Dynapac, Bomag, Biteli, Gomaco, Komatsu, Sakai, ...

Máy cáo bóc W2100 / Milling Machine Wirtgen W2100
Máy cào bóc mặt đường nhựa / Asphalt Milling machine
Máy tái chế / Soil stabilizer machine