You are here

Phụ tùng máy Trải nhựa

*  Cung cấp phụ tùng máy trải nhựa, trải bê tông của các nhãn hiệu như Vogele, Demag, ABG Titan, Sakai, Caterpillar, Nigata, Bomag, Sumitomo, Mitsubishi, Volvo, Gomaco, ...

*  Các phụ tùng dàn gầm, bộ tự động, cánh soắn, bàn đầm, cốt guồng soắn, bộ rung, dao băm, sấy, ...

Tấm sàn máng vật liệu máy trải nhựa
Xích guồng vật liệu, Xích tải liệu, Xích tải nhựa / Conveyor chain
Guốc xích máy trải nhựa Vogele, Demag / Rubber track pads for Vogele, Demag
Tay điều khiển cao độ / Handset
Cảm biến soi nhựa, senso soi nhựa / TYP64 Senso
Cảm biến cao độ cơ / Grade sensor
Guốc xích máy trải nhựa MITSUBISHI, SUMITOMO, NIGATA / Rubber track pads
Ty nâng nắp cabo / Gas cylinder for cab
Cáp kết nối / Connect cable of Vogele / Demag
Cánh xoắn (Ruột xoắn) / Auger Blade
Guốc xích máy trải nhựa / Rubber track pads
Tấm bàn đầm (bàn là) / Asphalt paver screed