You are here

Phụ tùng máy Trải nhựa

*  Cung cấp phụ tùng máy trải nhựa, trải bê tông của các nhãn hiệu như Vogele, Demag, ABG Titan, Sakai, Caterpillar, Nigata, Bomag, Sumitomo, Mitsubishi, Volvo, Gomaco, ...

*  Các phụ tùng dàn gầm, bộ tự động, cánh soắn, bàn đầm, cốt guồng soắn, bộ rung, dao băm, sấy, ...

Xích cao su máy trải / Rubber Track
Bàn đầm nối mở rộng / Extensions for Screed
Nhông xích guồng liệu / Gear teeth for Guide Conveyor tracks
Thanh sấy thanh băm và bàn đầm / Heating rods
Thanh băm / Tamper bars / Pressure bars
Thanh rà của cảm biến tự động / Bow and Sky for Level Senso, Grade Senso
Cảm biến cao độ / SONIC Grade Senso
Ga lê, Con lăn / Roller track
Xương xích di chuyển / Track Links
Tấm sàn máng vật liệu máy trải nhựa
Xích guồng vật liệu, Xích tải liệu, Xích tải nhựa / Conveyor chain
Guốc xích máy trải nhựa Vogele, Demag / Rubber track pads for Vogele, Demag
Tay điều khiển cao độ / Handset
Cảm biến soi nhựa, senso soi nhựa / TYP64 Senso
Cảm biến cao độ cơ / Grade sensor
Guốc xích máy trải nhựa MITSUBISHI, SUMITOMO, NIGATA / Rubber track pads
Ty nâng nắp cabo / Gas cylinder for cab / Gas Spring
Cáp kết nối / Connect cable of Vogele / Demag
Cánh xoắn (Ruột xoắn) / Auger Blade
Guốc xích máy trải nhựa / Rubber track pads
Tấm bàn đầm (bàn là) / Asphalt paver screed / Scread Plate