You are here

Gàu làm đá

Gàu làm đá máy đào PC800, 3,4m3 / Rock Bucket PC800
Gàu làm đá máy đào Komatsu PC200-8, 0,8m3 / Rock Bucket