You are here

Thanh băm / Tamper bars / Pressure bars

  Kích vào hình để xem hình to hơn
Giá: 
Liên hệ: 0919623294
Nhà sản xuất: 
Chính hãng, Đức, OEM,...

Thanh băm / Tamper bars / Pressure bars

Vogele, Dynapac, Demag, ...