You are here

Cabin xe lu rung HAMM

  Kích vào hình để xem hình to hơn
Giá: 
0919623294
Nhà sản xuất: 
Vicomas

Cung cấp, lắp đặt, bảo hàng Cabin lu Hamm serial 3000/ 3410 /3411/ 3412 / 3414 / 3518/ 3520 ....

Nội địa hóa 60%, option đầy đủ