You are here

Ripper

Mũi cào đá, cào đất gắn máy đào PC450 / Ripper PC450