You are here

gàu máy đào

Gàu làm đá máy đào PC1250-7 / Rock Bucket Komatsu 5,0m3
Gàu làm đá máy đào PC800, 3,4m3 / Rock Bucket PC800